Ansvarig för studien

Josefin Sveen
Docent i medicinsk psykologi
Institutionen för Medicinska vetenskaper
(tidigare Institutionen för Neurovetenskap)
Uppsala Universitet
751 85 Uppsala

Telefon: 018 611 52 06, 073 866 70 87

Övriga medarbetare

Rakel Eklund
Fil. Dr., leg. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Filip Arnberg
Docent i klinisk psykologi, leg psykolog
Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri, Institutionen för Medicinska vetenskaper , Uppsala Universitet

Maarten Eisma, Phd
Gröningen University

Paul Boelen, Professor
Utrecht University