Min Sorg

En app om sorg och stöd för föräldrar som förlorat sitt barn.
Min Sorg har utvecklats och utvärderats av forskare vid Uppsala universitet för att hjälpa föräldrar efter förlusten.

Om appen:

Appen innehåller fyra delar:

Lär dig om sorg, ger information för att öka kunskapen om sorg, vad det innebär, hur den kan upplevas och hur andra i familjen hanterar sin sorg.

Sorgmätaren är skapad för att lära sig mer om sin sorg, hur den ser ut och fungerar och man kan följa sin sorg över tid.

Övningar innehåller olika ljud och textbaserade övningar som kan hjälpa för att hantera sin sorg. Övningarna sträcker sig från avslappningsövningar och medveten närvaro till skrivövningar om förlusten och självhjälpsstrategier.

Få stöd ger information om att utöka det sociala nätverket, samt innehåller kontaktuppgifter till krisstöd och stödorganisationer i samhället.

Man kan integrera egna kontakter, foton och ljudfiler i appen.

Mer information om hur man använder appen finns på sidan Att använda Min Sorg


"Hela appen i sig är ju en påminnelse om vad som behöver hanteras. Det handlar om att jag påminns om sorgen när jag har ett väl etablerat sätt att undvika att hantera den på […] Appen blir ju en exponering i sig. Den är helt fantastisk på det sättet." (Förälder som använt appen i forskningsstudien)

Ladda ner Min Sorg: 

Appen är kostnadsfri