Min Sorg: en mobilapp för föräldrar i sorg

Appen Min Sorg grundar sig på tidigare forskning och principer för kognitiv beteendeterapi (KBT). Appen består av information om sorg och komplicerad sorg, och hur man kan få hjälp i sin sorg, samt förslag på olika strategier och övningar för att hantera sorgen. Appen innehåller även en sorgmätare där man kan följa utvecklingen av sin sorg över tid.
Anmälan till studien är avslutadVad handlar forskningsstudien om?

Syftet med studien är att utvärdera om tillgång till mobilappen Min Sorg, kan lindra lidandet efter förlusten av ett barn. Föräldrar som mist ett barn har ökad risk för psykisk ohälsa och komplicerad sorg flera år efter förlusten.

Genom den här studien vill vi underlätta föräldrars möjlighet att komma i kontakt med information om vad sorg och komplicerad sorg är och ge stöd till föräldrar som upplever stort lidande och starka sorgereaktioner.

Förhoppningen är att denna app kan vara ett komplement till en sedvanlig vård och stöd. Eller så kan den användas självständigt för att få information, stöd och råd kring sorg och komplicerad sorg.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie, detta innebär att om du deltar i studien, kommer du bli lottad antingen till en grupp som får tillgång till appen Min Sorg direkt, eller till en så kallad väntelista. De som hamnar i väntelistan kommer få tillgång till appen tre månader senare.

Kan jag vara med i studien?

Appen är för föräldrar som upplever lidande och vill ha stöd i sin sorg. För att delta behöver det ha gått mellan 1 och 10 år sedan du förlorade ditt barn och att du vill ha stöd i din sorg. Du behöver ha en smartphone och kunna läsa och förstå svenska språket. Om du vill vara med i studien får du först svara på några frågor i ett online-screeningformulär för att se om du kan delta i studien. 

             Anmälan till studien är avslutad

Om du är intresserad av att få tillgång till appen efter att vi har utvärderat den kan du mejla oss, så
kontaktar vi dig när den släpps publikt. 

Vad krävs av mig?

Om du uppfyller kriterierna får du fylla i ett samtyckesformulär och en webbenkät innan du lottas antingen till en grupp som får tillgång till appen direkt, eller till en så kallad väntelista. De som hamnar i väntelistan får tillgång till appen efter tre månader. Efter att du fyllt i webbenkäten får du inom kort ladda ner appen Min Sorg (om du lottats till den gruppen) och använda appen som du själv önskar under tre månaders tid. Att delta innebär att besvara enkäter online vid fyra tillfällen.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka den hjälp, vård eller annan behandling du får.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta huvudansvarig forskare, Josefin Sveen.

Ersättning

Ingen ersättning kommer att ges för att du deltar i studien.

Möjliga risker och vinster med att delta i studien

Att prata om sin förlust och sin sorg kan ibland upplevas som obehagligt. De allra flesta tycker dock att deltagande i sådana här studier känns meningsfullt och bidrar till en högre förståelse för sina egna reaktioner. Att använda appen är ingen behandling. Däremot kan det vara ett sätt att hantera svårigheter då de uppstår i vardagen. Om du upplever obehag under studiens gång och/eller är i behov av behandling ser vi gärna att du kontaktar oss. Vi har möjlighet att hänvisa dig vidare för att få ytterligare stöd. Genom att delta bidrar du till att hälso- och sjukvård bättre kan ta hand om och förstå föräldrar som förlorat sitt barn.

Har du några frågor

Du är välkommen att kontakta oss på Minsorg-neuro@uu.se om du har frågor kring studien.