Ansvarig för Min Sorg

Josefin Sveen, professor i klinisk psykologi
Senter för Krispsykologi, Universitetet i Bergen 
Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

E-post: josefin.sveen@uu.se
Telefon: 073 866 70 87

Medarbetare


Rakel Eklund, Fil. Dr., leg. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

E-post: rakel.eklund@uu.se
Telefon: 073 469 75 76Övriga teamet

Filip Arnberg, Uppsala Universitet

Maarten Eisma, Gröningen University

Paul Boelen, Utrecht University