Att använda Min Sorg

Appen är inte en behandling eller terapiform utan är ett självhjälpsverktyg, och kan användas fristående eller som komplement till pågående terapeutisk behandling.  

Appen bygger på kognitiv beteendeterapi och utgår från 3 centrala områden: 

 •  Att acceptera att förlusten skett och att hantera den smärta som kommer med det.
 •  Att känna förtroende för dig själv, andra människor, livet och framtiden.
 •  Att delta i aktiviteter som främjar din anpassning till den nya livssituationen.
 Appen består i sig av fyramoduler som tillsammans är tänkt att hjälpa dig att bearbeta din sorg:

 •  Lär dig om sorg
 •  Sorgmätaren
 •  Övningar
 •  Få stöd

Den första modulen, Lär dig om sorg, handlar om att öka din kunskap om sorg, vad det innebär, hur den kan upplevas och hur andra i familjen hanterar sin sorg. Där finns också mer information om de tre centrala områdena som appen bygger på.  

Den andra modulen är ett verktyg för att skatta din sorg. Vi kallar den för sorgmätaren. Den är skapad för att lära dig mer om just din sorg, hur den ser ut och fungerar. Att skatta sin sorg tar ca fem minuter och vi rekommenderar att göra detta en gång varje dag, förslagsvis på kvällen. Vi rekommenderar också att du en gång i veckan går igenom din historik, för att se hur din sorg ser ut och förändras.  

Den tredje modulen består av olika övningar, som t.ex. avslappningsövningar, mindfulness och skrivövningar. Dessa övningar är skapade utifrån från de tre centrala områdena och finns för att hjälpa dig hantera tankar, känslor och beteenden, som du kan läsa om i ”Lär dig om sorg”. Övningarna är skapade för att hjälpa dig att bearbeta din sorg Många av övningarna kan man välja att lyssna på eller så kan man stänga av ljudet och läsa instruktionerna för att göra övningarna. Skrivövningarna har fokus på förlusten och handlar om att exponera för svåra och smärtsamma känslor, tankar och situationer kring förlusten och är tillför att minska den smärta och ångest du har. Prova dig gärna fram och se vilka övningar som passar dig. Du kan även spara övningar som favoriter för att lättare och snabbare komma åt de övningar du tycker om. 

Den fjärde modulen handlar om att få stöd och att utöka ditt sociala nätverk. Här finns kontaktuppgifter till olika föreningar och hjälporganisationer, information om varför det är viktigt med ett socialt nätverk och möjlighet för dig att själv lägga till viktiga personers kontaktuppgifter. 

Det du skriver i appen sparas inte någon annanstans än lokalt på din mobil, så vi som är ansvariga för appen har inte tillgång till den informationen.  

För att få ut så mycket som möjligt av appen rekommenderar vi att:  

 • Första gången du använder appen rekommenderar vi att du läser de olika delarna i Lär dig om sorg, i den ordning som de visas i appen, det vill säga, du läser uppifrån och ner.
 • Registrera din sorgeprocess dagligen. Klicka på ”Sorgmätaren” och följ stegen där.
 • När du upplever starka sorgereaktioner, använd dig av någon av appens övningar. Klicka på ”Övningar” och hitta en övning som passar för hur du mår just nu. Någon du är nyfiken på att prova, eller en du redan provat och mådde bra av.
 • Skapa ditt eget stödjande nätverk. Klicka ”Stöd” och lägg till några personer som du kan höra av dig till när du mår dåligt och behöver stöd.
 • Använd ”Lär dig om sorg”-modulen och ta reda på 3 saker du inte redan visste om sorg.
 • Undersök hur din sorg ser ut, och ändras över tid och av olika händelser, genom att klicka på ”Sorgmätaren” och undersök din historik där.
 • Skriv ner vad som är hjälpsamt för dig och vad som är mindre hjälpsamt.